ಅಲೆ

ಈ ತಾಳ್ಮೆಗೆಟ್ಟ ಎದೆಯು
ಸದಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ
ಬದುಕಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ
ಪಾದರಸದಂತೆ ವಿಚಲಿತಗೊಂಡಿದೆ!

ನಾನೊಂದು ಅಲೆಯಾಗಿರುವೆ
ಸಮುದ್ರವೇ ನನ್ನ ಗಮ್ಯವಾಗಿದೆ
ಈ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿಯುವ ತರಂಗಗಳೇ
ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾರದೆ ಹೋಗಿವೆ!

ಜಲಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತರಂಗರೂಪಿಯಾಗಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು
ಧಾವಣಿಯು ಮೀನ್ಗಾರನ ಬಲೆಗೆ
ಸಿಲುಕದಂತೆ ಸಾಗುತಿಹೆ ನಾನು!

ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರನೆಡೆಗೆ ಉನ್ಮತ್ತೆಯಾಗಿ
ಹಾರುತಿಹೆ ನಾನು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ತಲೆಯನು
ಕಿನಾರೆಗೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನಾನು!

ಕಾಲಯಾನದ ಪಯಣಿಗಳಾಗಿರುವೆ
ಪ್ರೇಮದೆಡೆಗಿಹುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯು
ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಕೇಳಿ
ಅದೇಕೆ ವಿವಶಗೊಂಡಿದೆ ಎದೆಯು!

ಈ ಸಂಕುಚಿತ ನದಿ ಹರವಿನಿಂದ
ಹೈರಾಣಾಗಿ ಓಡುತಿಹೆನಿಲ್ಲಿ
ಆ ವಿಶಾಲ ಶರಧಿಯ ವಿರಹದಲಿ
ಬೆಂದು ಹೋಗುತಿಹೆನಿಲ್ಲಿ!

ಉರ್ದು ಕವಿತೆ : ಅಲ್ಲಾಮ ಇಕ್ಬಾಲ್
ಅನುವಾದ : ಪುನೀತ್ ಅಪ್ಪು

Website | + posts

Leave a Reply

*

error: Content is copyright protected !!