ಉರ್ದು


ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉರ್ದು, ನಾನು ಖುಸ್ರೋನ ಒಗಟು
ಮೀರ್ ನ ಗುಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸಿ , ಗಾಲಿಬ್‌ನ ಗೆಳತಿ

ದಖ್ಖನಿನ ವಲಿಯು ಕೈ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸಿದ
ಸೌದಾನ ಕವಿತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಂದ
ಮೀರ್ ನ ಮಹಿಮೆ ನಡೆಯಲು ಕಲಿತೆ
ದಾಗ್ ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂ ನಾನು
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉರ್ದು, ನಾನು ಖುಸ್ರೋನ ಒಗಟು

ಗಾಲಿಬ್ ಉನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ
ಹಾಲಿಯು ಸಭ್ಯತೆಯ ಪಾಠ ನೆನಪಿಸಿದ
ಇಕ್ಬಾಲ್ ನ್ಯಾಯದ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿದ
ಮೋಮಿನ್ ಕನಸಿನ ಅರಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉರ್ದು, ನಾನು ಖುಸ್ರೋನ ಒಗಟು

ಜೌಖರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು ಎನಗೆ
ಚಕ್ಬ್ ಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಜೊತೆಗೆ
ಫಾನಿಯು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ರೆಪ್ಪೆ ತಾರೆಗಳಿಂದ
ಅಕ್ಬರ್ ತುಂಬಿದ ರಂಗನು ಕೈಗೆ
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉರ್ದು, ನಾನು ಖುಸ್ರೋನ ಒಗಟು

ಏಕೆ ಗುರುತಿಸುವಿರಿ? ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನ
ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಳೆದಿರುವ ಅಂದು
ಒಬ್ಬೊಂಟಿ ನಾನೀಗ
ನನ್ನದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉರ್ದು, ನಾನು ಖುಸ್ರೋನ ಒಗಟು
ಮೀರ್ ನ ಗುಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಗಾಲಿಬ್‌ನ ಗೆಳತಿ

ಉರ್ದು: ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಶ್ಹಾರ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸೈಯದ್ ಗೈಬ್ ಷಾ

Leave a Reply

*